Keleivių teisės ir pareigos skrendant lėktuvu

 

Keleivių teisės:

  • Gauti teisingą, tikslią ir aiškią informaciją apie pagrindines vežimo sąlygas visose bilietų pardavimo vietose (įskaitant ir aviabilietų pardavimą internetu) ir rašytinį pranešimą, kuriame nurodytos pagrindinės vežimo sąlygos;
  • Gauti nemokamą pagalbą (maitinimą, ryšio paslaugas, o jei planuotas skrydis numatomas kitą dieną – nakvynę ir transporto paslaugas) atsisakius vežti, atšaukus ar atidėjus skrydį;
  • Gauti kompensaciją (jos dydis priklauso nuo skrydžio atstumo) atsisakius vežti ar atšaukus skrydį,
  • Gauti kompensaciją, jeigu buvo sugadintas, prarastas ar sunaikintas bagažas;
  • Kitas teisės aktuose nustatytas teises.

 

Keleivių pareigos:

  • Susipažinti su pagrindinėmis vežimo sąlygomis;
  • Laiku atvykti registruotis skrydžiui;
  • Atvykus registruotis skrydžiui turėti būtinus kelionės dokumentus ir saugoti juos iki kelionės pabaigos;
  • Laikytis oro vežėjo nustatytų elgesio orlaivyje taisyklių bei instrukcijų;
  • Laiku ir raštu pateikti pretenzijas oro linijų bendrovei jei buvo sugadintas, prarastas ar sunaikintas bagažas, ar keleivis patyrė žalą dėl lėktuvo vėlavimo.